Добре дошли в TWIN 4.0

Към двоен преход за по-конкурентоспособна европейска индустрия

Към двоен (екологичен-цифров) преход

Повишаване на капацитета на производствените МСП за осъществяване на двоен (екологичен-цифров) преход

Цел 1

Стимулиране на ръководството на производствените МСП за възприемане на отговорен екологичен подход в процеса на цифрова трансформация чрез предоставянето на подкрепа при оценката на тяхното въздействие върху околната среда.

Цел 2

Повишаване на зелените и дигиталните умения и компетенции на мениджърите/ служителите/ консултантите на МСП, с цел опосредстване на плавния двоен преход на производствените МСП.

Цел 3

Засилване на сътрудничеството между ПОО и бизнеса в подкрепа на двойния преход чрез нови образователни възможности, базирани на належащите нужди на пазара на труда
TWIN 4.0

Продукти по проект

TWIN 4.0 Инструмент за одит на въздействието върху околната среда

TWIN 4.0 Инструмент за одит на въздействието върху околната среда

Предназначен е за производствени МСП, консултанти и други заинтересовани страни, които желаят да оценят своето настоящо и потенциално въздействие върху околната среда при въвеждане на нови цифрови или основани на Индустрия 4.0 технологии и след това.

TWIN 4.0 Обучителен курс за двоен преход

TWIN 4.0 Обучителен курс за двоен преход

Цялостен обучителен пакет, насочен към повишаване на капацитета на производствените МСП за цифров и екологичен преход на техните дейности

TWIN 4.0 Насоки за преход за доставчици на ПОО

TWIN 4.0 Насоки за преход за доставчици на ПОО

Укрепване на капацитета на доставчиците на ПОО за предлагане на подходящи за постпандемичните нужди на пазара на труда образователни и обучителни услуги, свързани с двойния преход.
TWIN 4.0

Партньори по проект