Модул 1
Въведение в двойния преход & Моделът с 4 кутии на Джонсън за производствени компании

Описание

Сливането на "зеления" и "цифровия" преход е известно като "двойния преход". В този модул ще придобиете представа за тази концепция, като изследвате нейното значение и актуалност в производствения сектор. Ще навлезете в основните принципи, залегнали в основата на двойния преход, включващи ключови понятия като Индустрия 4.0, кръгова икономика и устойчивост. Ще научите също така за концепцията за модела с 4 кутии на Джонсън и как тя се свързва с цифрово-зеления преход в производството. Тъй като бизнесът все повече се ориентира към устойчивост и цифровизация, разбирането на това как тези двойни сили влияят върху ключови аспекти на бизнес модела - от дизайна на продукта и производствените процеси до ангажирането на клиентите и управлението на веригата за доставки - дава възможност на компаниите да се адаптират активно, да въвеждат иновации и да останат конкурентоспособни.
Show More

Цели на обучението

  • Теоретични познания за следните понятия: " двоен преход", "зелен преход", "цифров преход", "кръгова икономика", "Индустрия 4.0", "интелигентна фабрика".
  • Фактически познания за ключовите технологии за двойния преход.
  • Практически познания за това как цифровият и зеленият преход са свързани и се подсилват взаимно, както и за значението им за производствения сектор.
  • Практически познания за анализиране на бизнес модела на реални компании въз основа на реални примери, предоставени в модула.
  • Анализиране на дейностите на компаниите въз основа на бизнес модела "4 кутии" на Джонсън.
  • Анализиране и оценяване на сложността на двойния преход и свързаните с него понятия (цифров, зелен преход; I4.0, кръгова икономика и др.).
  • Определяне на областите за подобрение и разработване на стратегии за повишаване на ефективността в производствените МСП и стимулиране на двойния преход на техния бизнес.

Финансирано от Европейския съюз. Изразените възгледи и мнения обаче принадлежат изцяло на техния(ите) автор(и) и не отразяват непременно възгледите и мненията на Европейския съюз или на Европейската изпълнителна агенция за образование и култура (EACEA). За тях не носи отговорност нито Европейският съюз, нито EACEA.