Модул 2
Стойностно предложение: Подобряване на взаимоотношенията с клиенти и партньори чрез цифрови решения

Описание

В този модул ще научите повече за персонализираните продукти и услуги и ролята на цифровите технологии за тяхното подобряване, за съвместното проектиране и разработване на продукти, за зелената верига на доставките, за това как тя се формира чрез допълване на вътрешни и външни аспекти, както и за системата от показатели, чрез които може да бъде оценена. Ще откриете също така иновативни технологии, които помагат на производствените МСП да намалят своя екологичен отпечатък и ефективно да комуникират тези ползи като част от своето стойностно предложение.
Show More

Цели на обучението

  • Използване на подходящи технологии за създаване на персонализирани продуктови предложения.
  • Оценяване на стойността на персонализираните преживявания при изграждането на силни взаимоотношения с клиентите и бизнеса.
  • Прилагане на принципите на продуктовия дизайн и разработка в реални условия на сътрудничество чрез управление на сложни проблеми с помощта на модела на 5-те стъпки.
  • Управление на основните нива на прототипа за разработване на нов продукт.
  • Оценяване на ефективността на интелигентните технологични решения за постигане на екологични цели.
  • Анализиране на въздействието на интелигентните технологии върху околната среда в различни области като енергетика, управление на отпадъците, водни ресурси и производство.

Финансирано от Европейския съюз. Изразените възгледи и мнения обаче принадлежат изцяло на техния(ите) автор(и) и не отразяват непременно възгледите и мненията на Европейския съюз или на Европейската изпълнителна агенция за образование и култура (EACEA). За тях не носи отговорност нито Европейският съюз, нито EACEA.