Καλωσήρθατε στο TWIN 4.0

Προς τη διττή μετάβαση για μια πιο ανταγωνιστική ευρωπαϊκή βιομηχανία

Προς τη διττή (πράσινη-ψηφιακή) μετάβαση

Ενισχύουμε την ικανότητα μετάβασης στη δίδυμη (πράσινη-ψηφιακή) μετάβαση των μεταποιητικών ΜΜΕ

Στόχος 1

Να βοηθήσει τη διοίκηση των κατασκευαστικών ΜΜΕ στηνα υιοθέτηση μιας υπεύθυνης περιβαλλοντικής προσέγγισης στη διαδικασία μετασχηματισμού της ψηφιακής τεχνολογίας, υποστηρίζοντάς τες στην αξιολόγηση των περιβαλλοντικών τους επιπτώσεων.

Στόχος 2

Να ενισχύσει τις πράσινες και ψηφιακές δεξιότητες και ικανότητες των διευθυντών/εργαζομένων/συμβούλων ΜΜΕ για να καταστεί δυνατή η ομαλή διπλή μετάβαση στις μεταποιητικές ΜΜΕ.

Στόχος 3

Να ενισχύσει τη συνεργασίας ΕΕΚ - επιχειρήσεων για τη στήριξη της διττής μετάβασης μέσω νέων εκπαιδευτικών ευκαιριών που βασίζονται στις πιεστικές ανάγκες της αγοράς εργασίας.
TWIN 4.0

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

TWIN 4.0 Εργαλείο ελέγχου περιβαλλοντικών επιπτώσεων

TWIN 4.0 Εργαλείο ελέγχου περιβαλλοντικών επιπτώσεων

για τη χρήση από μεταποιητικές ΜΜΕ, συμβούλους και άλλα ενδιαφερόμενα μέρη για την αξιολόγηση των οικολογικών επιπτώσεών τους – τρέχουσες και δυνητικές – κατά τον σχεδιασμό της εισαγωγής νέας (ψηφιακής/I4.0) τεχνολογίας και μετά

TWIN 4.0 Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα για τη διττή μετάβαση

TWIN 4.0 Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα για τη διττή μετάβαση

ένα ολοκληρωμένο πακέτο κατάρτισης που στοχεύει στην ενίσχυση της παραγωγικής ικανότητας των ΜΜΕ τόσο για την ψηφιακή όσο και για την πράσινη μετάβαση των δραστηριοτήτων τους

TWIN 4.0 Οδηγίες μετάβασης για παρόχους ΕΕΚ

TWIN 4.0 Οδηγίες μετάβασης για παρόχους ΕΕΚ

ενίσχυση της ικανότητας των παρόχων ΕΕΚ να προσφέρουν υπηρεσίες εκπαίδευσης και κατάρτισης σχετικές με τις ανάγκες της αγοράς εργασίας μετά την πανδημία στον τομέα της διττής μετάβασης.
TWIN 4.0

ΕΤΑΙΡΟΙ