Въпроси за самопроверка за Модул 1: Въведение в двойния преход & Моделът с 4 кутии на Джонсън за производствени компании