Въпроси за самопроверка за Модул 2 - Стойностно предложение: Подобряване на взаимоотношенията с клиенти и партньори чрез цифрови решения