Въпроси за самопроверка за Модул 3 - Основни операции: Оптимизиране на ключовите процеси чрез цифрова и зелена трансформация