Въпроси за самопроверка за Модул 4 - Основни ресурси: Устойчивo управление на ресурсите чрез Индустрия 4.0