Въпроси за самопроверка за Модул 5 - Формула на печалбата: Икономически ползи от двойните решения за производствените предприятия