Bun venit la TWIN 4.0

Spre tranziția dublă pentru o industrie europeană mai competitivă

Spre tranziția dublă (verde-digitală).

Îmbunătățim capacitatea IMM-urilor din sectorul de producție pentru tranziția dublă (verde-digitală).

Obiectivul 1

Să permită managementului IMM-urilor din sectorul de producție să adopte o abordare responsabilă de mediu în procesul de transformare a tehnologiei digitale, sprijinindu-le în evaluarea impactului lor asupra mediului.

Obiectivul 2

Să îmbunătățească abilitățile și competențele ecologice și digitale ale managerilor/angajaților/consultanților de IMM-uri pentru a permite tranziția dublă fără probleme a IMM-urilor din sectorul de producție.

Obiectivul 3

Consolidarea VET – colaborarea mediului de afaceri pentru a sprijini tranziția dublă prin noi oferte educaționale bazate pe nevoile presante ale pieței muncii.
TWIN 4.0

REZULTATE

TWIN 4.0 Instrument pentru auditul de impact asupra mediului

TWIN 4.0 Instrument pentru auditul de impact asupra mediului

este utilizat de IMM-urile din sectorul de producție, consultanți și alte părți interesate pentru a evalua impactul lor ecologic – actual și potențial – la planificarea introducerii noilor tehnologii (digitale/I4.0) și ulterior

Curs de instruire privind tranziția TWIN 4.0

Curs de instruire privind tranziția TWIN 4.0

un pachet cuprinzător de formare care vizează creșterea capacității IMM-urilor din sectorul de producție pentru tranziția atât digitală, cât și ecologică a operațiunilor lor

Ghiduri pentru furnizorii EFP privind tranziția TWIN 4.0

Ghiduri pentru furnizorii EFP privind tranziția TWIN 4.0

consolidarea capacității furnizorilor de EFP de a oferi servicii de educație și formare relevante pentru nevoile pieței muncii postpandemice în domeniul tranziției duble
TWIN 4.0

PARTENERI