Modulul 3
Operații cheie: Optimizarea proceselor cheie prin transformare digitală și verde

Descriere

Aceasta explorează progresele de ultimă oră în procesele de producție, concentrându-se pe integrarea tehnologiilor digitale pentru a spori sustenabilitatea, eficiența și productivitatea. Printr-o serie de submodule, veți aprofunda subiecte cheie precum eco-designul și fabricația durabilă, întreținerea predictivă, logistica inteligentă și optimizarea lanțului de aprovizionare, sisteme inteligente de control al calității și robotica colaborativă în contextul Industriei 4.0. Examinând aceste subiecte, veți obține informații despre modul în care tehnologiile avansate remodelează practicile tradiționale de producție și stimulează inovația în diverse industrii.
Arată mai multe

Obiectivele învățării

  • Înțelegerea conceptelor de proiectare ecologică, fabricație durabilă și semnificația acestora în promovarea durabilității mediului.
  • Capacitatea de a analiza proiectele de produse și procesele de fabricație pentru a identifica oportunități pentru eco-design și practici durabile.
  • Aprecierea importanței inovației și tehnologiei în promovarea practicilor de producție durabile.
  • Recunoașterea beneficiilor menținerii predictive în optimizarea proceselor de producție.
  • Utilizarea platformelor de întreținere predictivă pentru practicile de întreținere proactive.
  • Dobândirea de competențe în aplicarea practică a principiilor de optimizare a lanțului de aprovizionare pentru a asigura o productivitate optimă și atenuarea impactului asupra mediului.

Finanțat de Uniunea Europeană. Punctele de vedere și opiniile exprimate aparțin, însă, exclusiv autorului (autorilor) și nu reflectă neapărat punctele de vedere și opiniile Uniunii Europene sau ale Agenției Executive Europene pentru Educație și Cultură (EACEA). Nici Uniunea Europeană și nici EACEA nu pot fi considerate răspunzătoare pentru acestea.