Modulul 4
Resurse cheie: Managementul durabil al resurselor prin Industria 4.0

Descriere

Acest modul analizează impactul transformator al soluțiilor digitale în cadrul producției durabile. Subliniind convergența IoT, Big Data și Industria 4.0, modulul explorează rolul lor în promovarea inițiativelor economiei circulare și în optimizarea eficienței resurselor. Printr-o analiză aprofundată, se examinează managementul durabil al lanțului de aprovizionare, lanțurile de aprovizionare în buclă închisă și integrarea surselor de energie regenerabilă. Se arată modul în care senzorii inteligenți, analiza datelor și algoritmii de inteligență artificială conduc la eficiența energetică reducând în același timp deșeurile și emisiile, precum și modul în care tehnologiile de ultimă oră permit companiilor să monitorizeze și să atenueze amprenta asupra mediului, deschizând calea pentru un viitor mai ecologic și mai durabil în producție.
Arată mai multe

Obiectivele învățării

  • Înțelegerea principiilor economiei circulare, inclusiv reducerea, reutilizarea, reciclarea și recuperarea materialelor, pentru durabilitatea mediului.
  • Informarea despre tehnologii avansate precum IoT, Big Data și simulări virtuale pentru monitorizarea și optimizarea utilizării resurselor și reducerea deșeurilor.
  • Explorarea celor șase acțiuni de afaceri ale cadrului ReSOLVE și integrarea lor în strategiile de afaceri pentru sustenabilitate.
  • Aplicarea practică a principiilor economiei circulare prin instruire și simulări practice.
  • Dezvoltarea abilităților de gestionare a datelor pentru a analiza și optimiza procesele de producție și lanțurile de aprovizionare, reducând risipa și îmbunătățind eficiența.
  • Dobândirea de abilități de proiectare durabilă pentru a implementa produse și procese axate pe durabilitate, reutilizare și reciclare.
  • Promovarea unei mentalități orientată spre sustenabilitate, prin integrarea practicilor și tehnologiilor ecologice în eforturile profesionale.
  • Colaborarea în mod inovator pentru a găsi soluții la provocările de mediu, prin recunoașterea valorii muncii în echipă și a schimbului de cunoștințe.

Finanțat de Uniunea Europeană. Punctele de vedere și opiniile exprimate aparțin, însă, exclusiv autorului (autorilor) și nu reflectă neapărat punctele de vedere și opiniile Uniunii Europene sau ale Agenției Executive Europene pentru Educație și Cultură (EACEA). Nici Uniunea Europeană și nici EACEA nu pot fi considerate răspunzătoare pentru acestea.