Modulul 5
Formula profitului: Beneficiile economice ale soluțiilor duble pentru întreprinderile de producție

Descriere

Acest modul subliniază rolul esențial al soluțiilor digitale în transformarea proceselor de producție și a managementului lanțului de aprovizionare pentru a spori eficiența și a reduce costurile. Modulul explorează metrica Rentabilitatea investiției (RI), subliniind potențialul investițiilor în tehnologie cu suportul Industriei 4.0 (I4.0) pentru a stimula creșterea veniturilor și economiile operaționale. În plus, modulul analizează modul în care digitalizarea permite companiilor de producție să creeze noi fluxuri de venituri prin modele de afaceri inovatoare, precum Produs-ca-Serviciu (PcaS) și Fabricația-ca-Serviciu Service (FcaS). Aceste modele nu numai că îmbunătățesc profitabilitatea, ci și se aliniază la obiectivele de sustenabilitate, încurajând o tranziție ecologică în practicile de afaceri. Prin abordări teoretice și exemple reale, modulul demonstrează beneficiile financiare și tehnice ale adoptării soluțiilor digitale în producție.
Arată mai multe

Obiectivele învățării

  • Înțelegerea soluțiilor digitale: înțelegerea modului în care tehnologiile digitale precum IoT și gemenii digitali sporesc eficiența operațională și reduc costurile.
  • Stăpânirea întreținerii predictive: învățarea modului în care întreținerea predictivă previne defecțiunile, reduce timpul de nefuncționare și prelungește durata de viață a echipamentului.
  • Competențe în gestionarea lanțului de aprovizionare: dobândirea de cunoștințe despre optimizarea lanțurilor de aprovizionare prin analize predictive și gestionarea datelor în timp real.
  • Abilități de analiză a datelor: dezvoltarea capacității de a colecta, analiza și interpreta date pentru luarea deciziilor în cunoștință de cauză.
  • Expertiză în utilizarea software-ului: dobândirea de abilități în utilizarea software-ului specific pentru întreținerea predictivă și optimizarea lanțului de aprovizionare.
  • Competențe pentru evaluarea rentabilității investiției: înțelegerea elementelor fundamentale ale rentabilității investiției, evaluarea investițiilor și explorarea modelelor de afaceri inovatoare precum PcaS și FcaS.

Finanțat de Uniunea Europeană. Punctele de vedere și opiniile exprimate aparțin, însă, exclusiv autorului (autorilor) și nu reflectă neapărat punctele de vedere și opiniile Uniunii Europene sau ale Agenției Executive Europene pentru Educație și Cultură (EACEA). Nici Uniunea Europeană și nici EACEA nu pot fi considerate răspunzătoare pentru acestea.